Die Junggesellenhauptleute

Die Junggesellenhauptleute und Adjutanten der Bochumer Maiabendgesellschaft 1388 e.V. seit 1948.

Die Junggesellenhauptleute der BMG

Jahr Junggesellenhauptmann Adjutant
1948 Hermann Siepe
----------
1949 - 50 Heinz Ostermeier
----------
1951 Werner Siepe Josef Bössing
1952 Heinz Flake Heinz Klüppel
1953 - 56 Willi Hölting Oskar Loewe jun.
 1957 Willi Hölting Paul Kuhlmann
1958 Gustav Turowski Klaus Liermann
1959 Heinrich Herbsthoff Hans Beiermann
1960 - 61 Dieter Borgmann Heinz Tepel
1962 Heinz Tepel Jochen Menne
1963 Jochen Menne Klaus Schläger
1964 Heinrich Herbsthoff Günther Pieper
1965 Günther Pieper Karl-H. Schumacher
1966 Günther Pieper Peter Schonlau
1967 Peter Hübner Wolfgang Knoop
1968 Peter Hübner Jürgen Schumacher
1969 Dirk Kramer Hans-Jürgen Blum
1970 Hans-Jürgen Blum Fritz Klare
1971 Erich Mansfeld Heinz-J. in der Beek
1972 Heinz-J. in der Beek Dieter Sander
1973 Heinz-J. in der Beek Jürgen Finke
1974 - 76 Heinz-J. in der Beek Arnold Brandhoff
1977 Ludger Guntermann Wolfgang Behrmann
1978 - 80 Ewald Fischer Klaus Sauerland
1981 Ewald Fischer Michael Herbert
1982 Ernst-Dieter Pfeiffer Norbert Hagenböhmer
1983 Hans-Peter Münnich Michael Herbert
1984 Ernst-Dieter Pfeiffer Norbert Hagenböhmer
1985 - 88 Norbert Hagenböhmer Reiner Hoffmann
1989 Reiner Pilarczyk Ralf Vorberg
1990 - 91 Reiner Pilarczyk  Michael Dröge
1992 Michael Dröge Axel Schwittay
1993 - 94 Michael Dröge Oliver Stang
1995 - 96 Oliver Stang Sebastian Krüger
1997 Oliver Stang Jens Herbsthoff
1998 - 99 Jens Herbsthoff Thorsten Horn
2000 Thorsten Horn Michael Horn
2001 Thorsten Horn Marc Horn
2002 - 03 Thorsten Horn Marc Nopens
2004 Thorsten Horn Klaus Liermann
2005 - 06 Klaus Liermann Christoph Günther
2007 - 08 Stefan Vahldieck Jean-Pascal Lohof
2009 - 10 Jean-Pascal Lohof Felix Biesenkamp
2011 Jean-Pascal Lohof Dominik Braun
2012 Thorsten Horn Dominik Braun
2013-14 Dominik Braun Christoph Günther
2015-16 Dominik Braun Philipp Braun
2017 Dominik Braun Moritz Koch
2018 Stephan Klünder Philipp Braun
2018 Stephan Klünder Meiko Krämer
2020